SCHAKEL AVM ASBEST VERWIJDERING ALTIJD IN

Voor een vaardige, vakkundige en zorgvuldige oplossing
Werkzaamheden

Wij kunnen er kort in zijn. Met een vast team van gecertificeerde Deskundige Asbestverwijderaars en Deskundige Toezichthouders Asbestverwijdering houdt AVM zich dagelijks bezig met het verwijderen van asbest.

De projecten waar AVM deze dienst uitvoert variëren sterk. Wij zijn echter bijzonder ervaren in de verwijdering van asbest in de agrarische en akkerbouwsector en in de utiliteitsbouw. Hierbij werken we samen met een vast aantal montagebedrijven waar wij het asbest voor saneren.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

Asbest in uw leefomgeving? Schakel AVM Asbest Verwijdering uit Kootwijkerbroek in voor een vaardige, vakkundige en zorgvuldige verwijdering van asbest. Wij zoeken voor u een oplossing!

Asbest golfplaten verwijderen

Asbest kent vele toepassingen, waarvan asbest golfplaten het meest bekend zijn. Asbest golfplaten zijn veel gebruikt in Nederland tijdens de opbouwperiode in de jaren 60. Men ziet ze o.a. op veestallen, opslagloodsen, woningen, garages, als beschoeiing langs de slootkant, als fundering in een put. Door de vele toepassingen vraagt elke saneringsklus om een specifieke aanpak. AVM is gespecialiseerd in het verwijderen van asbesthoudende golfplaten.

Schuur slopen of herbestemmen

Leegstaande stallen en schuren zijn moeilijk te verkopen. Slopen is niet een-twee-drie geregeld, hoe pak je dat aan? Praktisch gezien zijn er twee mogelijkheden voor leegstaande agrarische gebouwen: een ander functie voor de locatie zoeken, in jargon herbestemmen, of slopen. Slopen is vaak de beste oplossing. Het slopen van deze oude stallen en schuren levert nieuwe bouwkavels op. De mogelijkheden van deze nieuwe kavels zijn meer waard dan de oude stallen.

Regeling via gemeente

Wanneer u oude stallen heeft en deze graag wilt laten slopen (ook in verband met asbest), bekijk dan eerst of er een regeling is in uw gemeente en op die manier  relatief goedkoop de stallen kunt laten slopen en een ander kunt helpen met realisering van de plannen. Heeft uw gemeente geen regeling? Ga dan altijd in gesprek.

Asbestinventarisatie

Wij kunnen het asbestinventarisatierapport voor uw regelen. Er komt een extern bedrijf op locatie om te kijken waar en hoeveel asbest er te vinden is. Er wordt een rapport gemaakt waarin dit onderzoek in kaart wordt gebracht. Hiervoor hebben wij onze vaste onderzoeksbureaus. Het inventarisatierapport is o.a. nodig voor doen van een sloopmelding bij de gemeente. Ook het doen van deze melding nemen we u graag uit handen!

AVM de asbestspecialist

Wilt u daadwerkelijk gaan slopen? AVM is gespecialiseerd in het verwijderen van asbesthoudende golfplaten die veelal op de daken van uw oude stallen liggen. Onze saneerders volgen het gezamenlijk opgestelde stappenplan van voorbereiding tot oplevering. De DTA’-ers (Deskundig Toezichthouder Asbest) hebben een bouwkundige achtergrond en kunnen, wanneer nodig, direct communiceren met het montagebedrijf.

Algemene voorwaarden

Hier vindt u het overzicht van de Algemene Voorwaarden van AVM B.V.

Maak een afspraak

Wilt u een bestaand object slopen en is deze voorzien van asbest? Tijd voor een deskundige asbestverwijderaar.

Volledig gecertificeerd

Al onze medewerkers zijn deskundige asbestverwijderaars of deskundig toezichthouder asbestverwijderaar