Wat is Tremoliet

W a t i s T r e m o l i e t

 

Tremoliet is een type asbest dat behoort tot de groep van de amfiboolmineralen. Het is een vezelig mineraal dat meestal wit, groenachtig of grijs van kleur is. Tremoliet werd minder vaak gebruikt dan andere vormen van asbest en werd soms aangetroffen in bepaalde soorten isolatiemateriaal, cementproducten en bouwmaterialen.

Hoewel tremoliet minder gebruikelijk was in commerciĆ«le toepassingen dan andere soorten asbest, bracht blootstelling aan de vezels ervan nog steeds ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Inademing van tremolietvezels kan leiden tot ernstige longaandoeningen, zoals longkanker, mesothelioom en asbestose.

Vanwege de gezondheidsrisico’s zijn veel landen begonnen met het verbieden van het gebruik van tremoliet en zijn er maatregelen genomen om blootstelling aan dit type asbest te minimaliseren. Professionele asbestverwijderaars worden ingezet om materialen die tremoliet bevatten veilig te verwijderen en om te zorgen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers en de bredere gemeenschap.