Wat is Anthophylliet asbest

W a t i s A n t h o p h y l l i e t a s b e s t

 

Anthophylliet is een type asbest dat behoort tot de groep van de amfiboolmineralen. Het wordt gekenmerkt door zijn vezelachtige structuur en is meestal grijsachtig, groenachtig of bruin van kleur. Anthophylliet werd minder vaak gebruikt dan andere vormen van asbest en werd soms aangetroffen in bepaalde soorten isolatiemateriaal, cementproducten en bouwmaterialen.

Hoewel anthophylliet minder gebruikelijk was in commerciĆ«le toepassingen dan andere soorten asbest, bracht blootstelling aan de vezels ervan nog steeds ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Inademing van anthophyllietvezels kan leiden tot ernstige longaandoeningen, zoals longkanker, mesothelioom en asbestose.

Vanwege de gezondheidsrisico’s zijn veel landen begonnen met het verbieden van het gebruik van anthophylliet en zijn er maatregelen genomen om blootstelling aan dit type asbest te minimaliseren. Professionele asbestverwijderaars worden ingezet om materialen die anthophylliet bevatten veilig te verwijderen en om te zorgen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers en de bredere gemeenschap.