Wanneer werd het toepassen en het gebruik van asbest verboden?

W a n n e e r w e r d h e t t o e p a s s e n e n h e t g e b r u i k v a n a s b e s t v e r b o d e n ?

 

Het verbod op het gebruik van asbest verschilt per land en regio. In veel westerse landen begon het verbod op het gebruik van asbest in de jaren 1970 en 1980, nadat de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan asbestvezels duidelijk werden erkend. Hier zijn enkele belangrijke datums met betrekking tot het verbod op asbestgebruik in verschillende landen:

  1. Verenigde Staten: Het gebruik van asbest begon te afnemen in de jaren 1970 na de invoering van strengere regelgeving door de Environmental Protection Agency (EPA). In 1989 heeft de EPA een verbod op vrijwel alle nieuwe gebruik van asbest afgekondigd, maar dit werd later gedeeltelijk teruggedraaid door een federale rechtbank.
  2. Europese Unie: De EU heeft een algeheel verbod op het gebruik van asbest ingevoerd in 2005, met enkele uitzonderingen voor bepaalde specifieke toepassingen zoals ruimtevaart, militaire doeleinden en historische restauratieprojecten. Vóór het algemene verbod hadden veel individuele EU-lidstaten hun eigen wetgeving met betrekking tot asbestgebruik.
  3. Nederland: In Nederland werd het gebruik van asbesthoudende materialen geleidelijk aan verboden tussen 1993 en 1998, met een volledig verbod op de productie, verwerking en distributie van asbesthoudende producten vanaf 1 januari 1998.
  4. Australië: De meeste vormen van asbest werden verboden in Australië in de late jaren 1980 en vroege jaren 1990. In 2003 werd een volledig verbod op asbestvezels en -producten ingevoerd.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel het gebruik van asbest in nieuwe producten is verboden, veel oudere gebouwen en constructies nog steeds asbesthoudende materialen kunnen bevatten. Deze moeten veilig worden geïdentificeerd, behandeld en verwijderd om de volksgezondheid te beschermen.