Waar kan ik gecertificeerde bedrijven vinden voor het inventariseren en verwijderen van asbest?

W a a r k a n i k g e c e r t i f i c e e r d e b e d r i j v e n v i n d e n v o o r h e t i n v e n t a r i s e r e n e n v e r w i j d e r e n v a n a s b e s t ?

 

In Nederland zijn er verschillende manieren om gecertificeerde bedrijven te vinden voor het inventariseren en verwijderen van asbest. Hier zijn enkele suggesties:

  1. Ascert-register: Het Ascert-register is een officiƫle lijst van gecertificeerde bedrijven en personen op het gebied van asbestverwijdering en -inventarisatie in Nederland. U kunt de Ascert-website bezoeken en zoeken naar gecertificeerde bedrijven in uw regio.
  2. Arbodeskundigen.nl: Deze website biedt een directory van arbodeskundigen, waaronder gecertificeerde bedrijven voor asbestinventarisatie en -verwijdering. U kunt zoeken op specialisatie en locatie om bedrijven te vinden die aan uw behoeften voldoen.
  3. Milieuportaal.nl: Milieuportaal.nl biedt informatie en bronnen over milieuwetgeving in Nederland, inclusief asbestgerelateerde wet- en regelgeving. U kunt de website gebruiken om gecertificeerde bedrijven te vinden en meer te weten te komen over asbestverwijdering en -inventarisatie.
  4. Vraag uw gemeente: Uw lokale gemeente kan ook informatie verstrekken over gecertificeerde bedrijven voor asbestinventarisatie en -verwijdering in uw regio. Gemeenten hebben vaak lijsten van erkende bedrijven die voldoen aan de lokale voorschriften en richtlijnen.
  5. Brancheverenigingen: Brancheverenigingen zoals de Vereniging van Sloopaannemers (VERAS) en de Vereniging van Erkende Asbestverwijderende Bedrijven (VAEB) kunnen lijsten van gecertificeerde bedrijven verstrekken en nuttige informatie bieden over asbestverwijdering en -inventarisatie.

Door gebruik te maken van deze bronnen kunt u gecertificeerde bedrijven vinden die voldoen aan de vereisten en richtlijnen voor asbestverwijdering en -inventarisatie in Nederland. Zorg ervoor dat u kiest voor een betrouwbaar en erkend bedrijf dat de nodige certificeringen en ervaring heeft om de klus veilig en professioneel uit te voeren.