Er is asbesthoudend materiaal gevonden in mijn bedrijfspand. Wat nu?

E r i s a s b e s t h o u d e n d m a t e r i a a l g e v o n d e n i n m i j n b e d r i j f s p a n d . W a t n u ?

 

Als er asbesthoudend materiaal is gevonden in uw bedrijfspand, is het belangrijk om onmiddellijk actie te ondernemen om de gezondheid en veiligheid van iedereen in het gebouw te waarborgen. Hier zijn enkele stappen die u kunt nemen:

  1. Identificeer en markeer de locatie: Markeer duidelijk de locatie waar het asbesthoudende materiaal is gevonden om te voorkomen dat mensen ermee in contact komen. Dit kan door middel van waarschuwingsborden, afzetlint of andere visuele markeringen.
  2. Beperk de toegang: Beperk de toegang tot het gebied waar het asbesthoudende materiaal is gevonden om verdere blootstelling te voorkomen. Dit kan betekenen dat u bepaalde ruimtes afsluit of beperkt toegankelijk maakt voor werknemers en bezoekers.
  3. Schakel professionals in: Neem contact op met gespecialiseerde professionals voor asbestverwijdering om het asbesthoudende materiaal veilig te laten verwijderen. Deze professionals hebben de juiste training, uitrusting en ervaring om de verwijdering volgens strikte veiligheidsnormen uit te voeren.
  4. Laat een asbestinventarisatie uitvoeren: Overweeg om een ​​volledige asbestinventarisatie van uw bedrijfspand uit te laten voeren om andere potentiële bronnen van asbest te identificeren. Dit kan helpen bij het plannen van toekomstige onderhouds- en renovatiewerkzaamheden.
  5. Informeer uw werknemers: Communiceer open en transparant met uw werknemers over de aanwezigheid van asbest in het bedrijfspand. Zorg ervoor dat ze op de hoogte zijn van de situatie, de genomen maatregelen en eventuele veiligheidsprotocollen.
  6. Volg de geldende wet- en regelgeving: Zorg ervoor dat u voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot asbestverwijdering en -beheer in uw regio. Dit kan onder meer vergunningsvereisten, meldingsplichten en veiligheidsvoorschriften omvatten.

Door snel en adequaat te reageren op de ontdekking van asbesthoudend materiaal, kunt u de risico’s voor de gezondheid minimaliseren en de veiligheid van iedereen in uw bedrijfspand waarborgen.