Asbestkanker wat is het?

A s b e s t k a n k e r w a t i s h e t ?

 

Asbestkanker is een overkoepelende term die wordt gebruikt om te verwijzen naar verschillende soorten kanker die kunnen ontstaan als gevolg van blootstelling aan asbest. De belangrijkste vormen van kanker die worden geassocieerd met asbestblootstelling zijn longkanker, mesothelioom en larynxkanker (keelkanker).

  1. Longkanker: Blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot de ontwikkeling van longkanker. Dit type kanker ontstaat wanneer asbestvezels worden ingeademd en zich nestelen in de longen, wat kan leiden tot abnormale celgroei en de vorming van kwaadaardige tumoren.
  2. Mesothelioom: Mesothelioom is een zeldzame en agressieve vorm van kanker die zich ontwikkelt in het mesothelium, het dunne weefsel dat de meeste inwendige organen bedekt. De meest voorkomende vorm van mesothelioom is pleuraal mesothelioom, dat zich ontwikkelt in de bekleding van de longen (pleura). Mesothelioom wordt vrijwel uitsluitend veroorzaakt door blootstelling aan asbest.
  3. Larynxkanker: Hoewel minder vaak voorkomend dan longkanker en mesothelioom, kan blootstelling aan asbest ook het risico op larynxkanker verhogen. Dit is kanker van het strottenhoofd (keel), het orgaan dat verantwoordelijk is voor spraak en ademhaling.

Asbestkanker wordt meestal pas vele jaren na de blootstelling aan asbestvezels gediagnosticeerd, vaak tientallen jaren later. Dit komt doordat de ontwikkeling van kanker vaak een langdurig proces is en het kan lang duren voordat de symptomen van de ziekte zich manifesteren. Helaas is de prognose voor de meeste vormen van asbestkanker vaak slecht vanwege de agressieve aard van de ziekte en het feit dat het vaak pas in een vergevorderd stadium wordt ontdekt.