Asbest in ketel- en leidingsisolatie

A s b e s t i n k e t e l e n l e i d i n g s i s o l a t i e

 

Asbest werd veel gebruikt in ketel- en leidingsisolatie vanwege zijn hittebestendigheid en isolerende eigenschappen. Deze isolatiematerialen werden gebruikt om warmteverlies te minimaliseren en om te beschermen tegen brand in industriële en residentiële verwarmingssystemen. Helaas brengt de aanwezigheid van asbest in ketel- en leidingsisolatie ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Wanneer de materialen beschadigd raken of verouderen, kunnen asbestvezels vrijkomen in de lucht. Inademing van deze vezels kan leiden tot ernstige longziekten zoals longkanker, mesothelioom en asbestose. Het herkennen van asbest in ketel- en leidingsisolatie kan lastig zijn omdat het meestal verborgen is en niet zichtbaar is voor het blote oog. Als u echter werkt met oudere isolatiematerialen die zijn geïnstalleerd vóór de jaren 1990, is er een verhoogd risico op aanwezigheid van asbest. Als u vermoedt dat ketel- en leidingsisolatie asbest kan bevatten, is het raadzaam om een ​​professionele inspectie uit te laten voeren. Een gekwalificeerde inspecteur kan monsters nemen en deze analyseren op de aanwezigheid van asbest. Als asbest wordt vastgesteld, is het belangrijk om de isolatie niet te verstoren en professionele hulp in te schakelen voor veilige verwijdering.