De subsidieregeling Asbestdaken verwijderen was in 2016 een groot succes. Meer dan 5300 particulieren, bedrijven, non-profit- en overheidsinstellingen vroegen dat jaar subsidie aan voor het verwijderen van asbestdaken. Daarmee is er in Nederland in totaal 3,3 miljoen m2 asbestdak gesaneerd.

Eind augustus werd besloten het budget te verhogen van € 10 miljoen naar € 15 miljoen. Uiteindelijk bleek dit ook niet genoeg en overstegen in oktober de aanvragen het budget. De aanvragen van na die tijd zijn doorgeschoven naar 2017 en worden nu beoordeeld.

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft voor 2017 opnieuw het subsidieplafond ingesteld op € 15 miljoen

Geef een reactie