Goed nieuws voor degene die nog asbest golfplaten hebben.

Het subsidie plafond voor 2018 is verhoogd met € 6.200.00,-

Voor vragen staan wij u graag te woord.

 

TOELICHTING

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft als oogmerk het stimuleren van het zo spoedig mogelijk verwijderen van asbestdaken. Dit is van belang vanwege het aankomende verbod op asbestdaken, dat naar verwachting in 2024 in werking zal gaan. De subsidieregeling stimuleert de versnelde verwijdering van asbestdaken en heeft daarom een tijdelijk karakter tot 2020, of zoveel eerder als het beschikbare budget van in totaal € 75.000.000,– is uitgeput. Zo wordt de saneringscapaciteit van de saneringsbranche vergroot en de totale opgave van de verwijdering van asbestdaken beter gespreid over de jaren tot 2024. Voor het jaar 2018 was een subsidieplafond vastgesteld van € 11.300.000,–.

Het subsidieplafond zal medio april 2018 worden bereikt. Gelet op de doelstellingen van de subsidieregeling om de verwijdering van asbestsanering in de eerstkomende jaren zoveel mogelijk te stimuleren, is het wenselijk dat ook in de rest van 2018 nog subsidie kan worden verstrekt. Daarom is een deel van het budget dat voor de subsidieregeling beschikbaar is naar voren gehaald om al in 2018 beschikbaar te stellen. Dit besluit verhoogt het subsidieplafond voor het jaar 2018 met € 6.200.000,– tot € 17.500.000,–.

Geef een reactie